บริษัทวินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จํากัด
   
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี
เลขที่บัญชี 320-4-21794-4
บัญชีออมทรัพย์
   
ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขา บางพลี
เลขที่บัญชี 216-0-86677-4
บัญชีออมทรัพย์
   
สําหรับการ สั่งจ่ายเช็ค โปรดกรุณาขีดค่อม เข้าบัญชี บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จํากัด เท่านั้น
กรุณาอย่าสั่งจ่ายเช็คเงินสด ให้กับพนักงานขายคนใดใน บริษัท ฯ
( กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน ( Pay in slip ) มาให้ทางบริษัทด้วย ที่เบอร์ 02-173-4521-2 , 02-173-4505 )